Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  
Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 03NQUBBC.pdf
Văn phòng sở