Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh H...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  
Hội nghị bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho Ủy ban bầu cử tỉnh
Sáng 19/4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam tổ chức bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho Ủy ban bầu cử tỉnh.
 Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Trương Công Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ký biên bản bàn giao danh sách chính thức 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh và 84 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh, đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh sớm xem xét, công bố danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh và HĐND tỉnh theo từng đơn vị bầu cử để các ứng cử viên xây dựng chương trình hành động, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử và thực hiện quyền vận động bầu cử, đảm bảo công bằng, khách quan, đúng quy định của pháp luật....
Văn phòng sở