Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện  
15/10/2020
Thực hiện kế hoạch số 02/KH-VTLT ngày 10/9/2020 của về triển khai đi cơ sở, khảo sát, nắm tình hình, hướng dẫn công tác VT-LT năm 2020. Ngày 22/9, đoàn công tác Chi cục Văn thư - Lưu trữ do đồng chí Phạm Văn Quý - Phó Chi cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác VT - LT tại Viễn thông Hà Nam.
15/10/2020
Ngày 25/9/2020, Đoàn khảo sát Sở Nội vụ do đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Bá Cẩn chủ trì đã tiến hành khảo sát về thực trạng và phương án bố trí tại UBND huyện Bình Lục và thị trấn Bình Mỹ. Tham dự khảo sát có đại diện lãnh đạo UBND huyện Bình Lục, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Ban Tổ chức Huyện ủy, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng - Thống kê thị trấn Bình Mỹ.
13/10/2020
Ngày 29/9/2020, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
13/10/2020
Sáng ngày 06/10/2020, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (1996 - 2020), 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam (2000 - 2020).
13/10/2020
Sáng ngày 29/9/2020, Đoàn khảo sát Sở Nội vụ do đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Bá Cẩn chủ trì đã tiến hành khảo sát về thực trạng và phương án bố trí tại UBND huyện Lý Nhân và xã Nguyên Lý.
13/10/2020
Ngày 28/9/2020, Đoàn khảo sát Sở Nội vụ do đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Bá Cẩn chủ trì đã tiến hành khảo sát về thực trạng và phương án bố trí tại UBND thành phố Phủ Lý và phường Châu Sơn
13/10/2020
Sáng ngày 26/9/2020, tại giáo xứ Tràng Châu, phường Châu Sơn, Phủ Lý, thánh lễ khởi công và làm phép đất xây dựng nhà thờ giáo xứ Tràng Châu.
07/10/2020
Chiều ngày 2 tháng 10 năm 2020, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Lã Quốc Huỳnh.
24/09/2020
Thực hiện kế hoạch số 02/KH-VTLT ngày 10/9/2020 về triển khai kế hoạch đi cơ sở, khảo sát, nắm tình hình, hướng dẫn công tác VT-LT năm 2020; Sáng ngày 23/9, đoàn công tác Chi cục Văn thư - Lưu trữ do đồng chí Phạm Văn Quý - Phó Chi cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác VT - LT tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
24/09/2020
Thực hiện kế hoạch số 02/KH-CCVTLT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở nội vụ về việc đi cơ sở khảo sát, nắm tình hình, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ năm 2020; Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2020, đoàn công tác Chi cục Văn thư - Lưu trữ do đồng chí Phạm Văn Quý - Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư Lưu trữ Hà Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Công ty Điện lực Hà Nam.
23/09/2020
Thực hiện kế hoạch số 02/KH-CCVTLT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ về việc đi cơ sở khảo sát nắm tình hình, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ năm 2020; sáng ngày 17 tháng 9 năm 2020, đoàn công tác Chi cục Văn thư - Lưu trữ do đồng chí Phạm Văn Quý - Phó Chi cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hà Nam.
21/09/2020
Thực hiện kế hoạch số 02/KH-CCVTLT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở nội vụ về việc đi cơ sở khảo sát nắm tình hình, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ năm 2020; Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2020, đoàn công tác Chi cục Văn thư - Lưu trữ do đồng chí Phạm Văn Quý - Phó chi cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Đài phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Thị Thanh Hương trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp.
21/09/2020
Thực hiện kế hoạch số 02/KH-VTLT ngày 10/9/2020 về triển khai kế hoạch đi cơ sở, khảo sát, nắm tình hình, hướng dẫn công tác VT-LT năm 2020; Ngày 17/9, đoàn công tác Chi cục Văn thư - Lưu trữ do đồng chí Phạm Văn Quý - Phó Chi cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác VT - LT tại Cục Thống kê tỉnh Hà Nam.
21/09/2020
Thực hiện kế hoạch số: 02/KH – Văn Thư Lưu Trữ ngày 10/9/2020 về triển khai đi cơ sở, khảo sát, nắm tình hình, hướng dẫn công tác VT - LT năm 2020; Ngày 18/9, đoàn công tác Chi cục Văn thư - Lưu trữ do đồng chí Phạm Văn Quý - Phó Chi cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nam.
09/09/2020
Sáng ngày 8/9/2020 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác triển khai thực hiện Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page