Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức  
06/10/2021
Ngày 04/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Hà Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
01/10/2021
Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, ngày 28 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2560/KH-UBND tổ chức phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".
01/10/2021
Ngày 23 tháng 9 năm 2021, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐTĐKT thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).
17/09/2021
Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 14 tháng 8 năm 2021, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.
10/09/2021
Thực hiện Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10/2001-04/10/2021) và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) (04/10/1961 - 04/10/2021).
15/09/2020
Thực hiện văn bản số 2885/UBND-NC ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, sáng ngày 15/9/2020 Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý III/2020 về công tác đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân.
09/09/2020
Sáng ngày 08/9/2020, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (TĐYN) lần thứ XI, giai đoạn 2015- 2020.
09/09/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, thay thế Thông tư số 08, được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1988.
12
Previous Page 1-15 Next Page