Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lập biên bản, báo cáo và tổng hợp số liệu sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  
Lập biên bản, báo cáo và tổng hợp số liệu sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 44ubbc.pdf
Văn phòng sở