Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung  
06/06/2023
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí lãnh đạo Sở
10/04/2015
Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: 165 đường Trường Chinh,phường Hai Bà Trưng Thành phố Phủ Lý, Hà Nam.
Điện thoại: 0351-3852-706
Email: snv@hanam.gov.vn
15/06/2021
Mùa thu năm 1945, với khí thế cách mạng sục sôi, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên, tiến hành tổng khởi nghĩa làm nên cao trào Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đưa nước ta bước sang một thời kỳ lịch sử mới hào hùng - thời kỳ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Lịch sử nhân loại chứng kiến, một chính đảng của giai cấp công nhân, tuy chỉ mới ra đời mười lăm năm nhưng đã tập hợp được sức mạnh của toàn dân tộc, đứng lên đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân.