Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử

Thông tin chỉ đạo, điều hành Bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  
Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: scan_0001.pdf
Văn phòng sở