Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản hướng dẫn  
03/10/2023
Ngày 14/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó, quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị.
28/06/2023
Ngày 26/6/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
31/05/2023
Thay đổi mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
27/03/2023
Thông tư số 02 Báo cáo thống kê ngành Nội vụ
24/02/2023
Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
28/10/2022
Để việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022 của các đơn vị được thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng quy định, ngày 06 tháng 10 năm 2022, Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 839/SNV-TĐKT hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.
123456
Previous Page 1-15 Next Page
21/09/2023
Thực hiện Kế hoạch số 3403/KH-UBND ngày 15/12/2022của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về công tác Cải cách hành chính năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá,xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023củacác sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố như sau: