Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
09/11/2023
Ngày 07/11/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành các Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức ngành giáo dục cho các huyện: Bình Lục, Thanh Liêm, Lý Nhân, thị xã Duy Tiên, thành phố Phủ Lý.
12345678910
Previous Page 1-15 Next Page
25/04/2016
Dự kiến tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 khoảng 324.551 người, tăng 21.903 đại biểu so với nhiệm kỳ 2011 – 2016. Dự toán ngân sách nhà nước chi cho hoạt động phí của 324.551 đại biểu HĐND các cấp khoảng 1.461,4 tỷ đồng/năm.
28/09/2022
Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được phát động và có sức lan tỏa rộng khắp trên toàn tỉnh. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình nông dân làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo, tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Hồng - Hội viên nông dân thôn Đồng Tiến, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam với mô hình trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; sản xuất chế biến gia súc, gia cầm sạch.
31/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 1198/KH-UBND, ngày 10 tháng 5 năm 2022 về việc kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022.