Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
03/08/2022
Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025. Để phong trào thi đua đạt kết quả toàn diện, ngày 28 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
22/06/2022
Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh gồm 19 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Văn hóa - Xã hội là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng, Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.
07/06/2022
Cục Thống kê tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2022
19/05/2022
Thực hiện Quyết định thanh tra số 73/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng, bố trí sắp xếp việc làm; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại Sở Lao động Thương binh và Xã hộ
13/05/2022
Thực hiện Quyết định thanh tra số 73/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng, bố trí sắp xếp việc làm; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồngtại Sở Giao thông - Vận tải
06/05/2022
Thực hiện Quyết định thanh tra số 73/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ, ngày 05/5/2022 Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định Thanh tra và tổ chức hoạt động thanh tra trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
12345678
Previous Page 1-15 Next Page
25/04/2016
Dự kiến tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 khoảng 324.551 người, tăng 21.903 đại biểu so với nhiệm kỳ 2011 – 2016. Dự toán ngân sách nhà nước chi cho hoạt động phí của 324.551 đại biểu HĐND các cấp khoảng 1.461,4 tỷ đồng/năm.
28/09/2022
Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được phát động và có sức lan tỏa rộng khắp trên toàn tỉnh. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình nông dân làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo, tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Hồng - Hội viên nông dân thôn Đồng Tiến, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam với mô hình trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; sản xuất chế biến gia súc, gia cầm sạch.
31/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 1198/KH-UBND, ngày 10 tháng 5 năm 2022 về việc kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022.