Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
15/02/2019
Năm 2009 đến tháng 5 năm 2015, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự cố gắng nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Nội vụ, Dự án đầu tư xây dựng Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Hà Nam chính thức được phê duyệt. Tháng 11 năm 2015 Sở Nội vụ khởi công xây dựng Kho Lưu trữ chuyên dụng, công trình 04 tầng 01 tầng áp mái chống nóng được xây dựng trên diện tích 1.004,0 m2, tổng diện tích sàn xây dựng trên 4.000m2. Đến tháng 12 năm 2018 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
123456
Previous Page 1-15 Next Page
25/04/2016
Dự kiến tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 khoảng 324.551 người, tăng 21.903 đại biểu so với nhiệm kỳ 2011 – 2016. Dự toán ngân sách nhà nước chi cho hoạt động phí của 324.551 đại biểu HĐND các cấp khoảng 1.461,4 tỷ đồng/năm.
16/11/2017
Căn cứ Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và báo cáo cải cách hành chính hàng năm, để thống nhất thời gian, nội dung thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, chế độ báo cáo CCHC của các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác tổng hợp trên phạm vi toàn tỉnh, căn cứ Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung, bãi bỏ một số quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo công tác CCHC hàng năm (có các Đề cương Kế hoạch, Báo cáo và Phụ lục kèm theo) như sau: