Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
13/05/2022
Thực hiện Quyết định thanh tra số 73/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng, bố trí sắp xếp việc làm; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồngtại Sở Giao thông - Vận tải
06/05/2022
Thực hiện Quyết định thanh tra số 73/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ, ngày 05/5/2022 Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định Thanh tra và tổ chức hoạt động thanh tra trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
29/04/2022
Thực hiện Công văn số 1038/UBND-NC ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam đã thẩm định Kế hoạch xét tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022
26/04/2022
Ngày 25/4/2022, UBND huyện Thanh Liêm ban hành Thông báo số 293/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022
28/03/2022
Ngày 28 tháng 03 năm 2022, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 59/QĐ-SNV về việc ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
09/03/2022
Giờ Trái đất lá sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thực cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Namcó thểdễ dàngtham gia bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết để góp phần tiết kiệm năng lượng, chốngbiến đổi khí hậu, tạo sự phát triển bền vững
07/01/2022
Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 51/KH-SNV về cải cách hành hcinhs năm 2022 của Sở Nội vụ
03/01/2022
Ngày 31/12/2021, Sở nội vụ ban hành Quyết định số 391/QĐ-SNV về việc ban hành Quy chế hoạt động của sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
1234567
Previous Page 1-15 Next Page
25/04/2016
Dự kiến tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 khoảng 324.551 người, tăng 21.903 đại biểu so với nhiệm kỳ 2011 – 2016. Dự toán ngân sách nhà nước chi cho hoạt động phí của 324.551 đại biểu HĐND các cấp khoảng 1.461,4 tỷ đồng/năm.