Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Chuyển đổi số  
23/10/2023
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 990/CĐ-TTg ngày 21/10/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.
03/10/2023
Đến nay, đã đồng bộ 2.186.061/2.300.080 dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương vào cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (đạt tỷ lệ 95%, tăng 14.161 dữ liệu so với tháng 8/2023).
22/09/2023
Sáng 21/9/2023, tại Hà Nội, các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang đã chủ trì Hội nghị của Chính phủ lấy ý kiến dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 101/2023/QH15 của Quốc hội. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tham dự Hội nghị.
20/09/2023
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 62/QĐ-TCTCCTTHC ngày 18/9/2023 ban hành Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Kế hoạch).
20/03/2023
Thực hiện Công văn số 1643/STTTT-BCVTCNTT ngày 12/12/2023 củaSở Thông tin và Truyền thông về xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024,Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 như sau:
01/03/2023
Theo Luật Cư trú năm 2021, kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng. Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự, sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị thu hồi hoặc hết hiệu lực, người dân có thể sử dụng 7 phương thức sau:
20/09/2022
Ngày 16 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2483/KH-UBND tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 (ngày 10/10) trên địa bàn tỉnh.
15/08/2022
Ngày 09 tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030