Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị bàn giao hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông tin chỉ đạo, điều hành Bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  
Hội nghị bàn giao hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng 15/3/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Sau thời gian tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử theo quy định, đồng chí Trương Công Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh đã bàn giao hồ sơ của 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cho đại diện Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, trong đó 10 hồ sơ của người do cơ quan tổ chức giới thiệu và hồ sơ của 2 người tự ứng cử. Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã bàn giao với đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hồ sơ của 101 người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có hồ sơ của 100 người do cơ quan tổ chức giới thiệu, 1 người tự ứng cử. Đây là các hồ sơ hợp lệ, đủ tiêu chuẩn của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
55b5630de8ae1bf042bf.jpg
6729bf0537a6c4f89db7.jpg

Phòng Xây dựng chính quyền