Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền phổ biến  
29/05/2023
Cô Lê Thị Hồng - Giáo viên trường THCS thị trấn Quế, huyện Kim Bảng
29/05/2023
Gương nông dân học và làm theo lời Bác Anh Trần Văn Năm - Hội viên Hội nông dân ở thôn Trung Thành, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm
29/05/2023
Cựu chiến binh Dương Văn Bùng vượt khó làm giàu từ mô hình VAC
24/03/2023
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH KHỔNG QUANG TOẢN (BÌNH LỤC)
24/03/2023
Gương điển hình Phạm Quang Thắng
10/03/2023
V/v tuyên truyền giới thiệu các điểm đến du lịch được công nhận theo Luật Du lịch
10/03/2023
V/v phối hợp tổ chứccáchoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
02/12/2022
Hiện nay qua tìm hiểu nắm bắt thông tin một số cá nhân, tập thể chưa hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tập thể trong thi đua, khen thưởng. Để người dân cũng như các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp… hiểu đúng về quyền và nghĩa vụ của mình trong thi đua, khen thưởng, Phòng Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam cung cấp một số thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng như sau:
27/10/2022
Ngày 21/9/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
19/12/2022
Thực hiện Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2030”; Quyết định số 878/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 6203/BNV-CCHC ngày 08/12/2022 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh;
01/10/2014
Nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về quan điểm, chỉ tiêu và ý nghĩa của Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đồng thời tạo sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên.
27/01/2022
Ngày 16/01, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
28/10/2020
Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020 và thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại).
22/05/2020
Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ công khai danh sách đăng ký thi đua năm 2020 của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã:
28/12/2022
Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-SNV ngày 28/11/2022, từ ngày 16/12 đến ngày 24/12/2022, lãnh đạo Sở Nội vụ cùng Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng đã tổ chức 02 đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng một số chức sắc, chức việc tiêu biểu đạo Công giáo và đạo Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022, trong đó có các linh mục mới thuyên chuyển đến hoạt động mục vụ trên địa bàn để tạo ấn tượng và quan hệ tốt đẹp