Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời đơn thư ông Quan Văn Minh - Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Trả lời đơn thư ông Quan Văn Minh - Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng

Ngày 27 tháng 12 năm 2013, Sở Nội vụ Hà Nam nhận Đơn xin cho con vào biên chế của ông Quan Văn Minh. Sở Nội vụ đã có trả lời tại văn bản số 01/SNV-TTr, ngày 02 tháng 01 năm 2014 trả lời ông về vấn đề này.

Ngày 4 tháng 9 năm 2014, Sở Nội vụ Hà Nam tiếp tục nhận được Đơn của ông Quan Văn Minh về việc xin giải quyết cho con ông vào biên chế. Ngày 08 tháng 9 năm 2014, Thanh Tra Sở Nội vụ có văn bản số 458/SNV-TTr trả lời ông như sau:

Xem nội dung văn bản trả lời

Thanh Tra