Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả tiếp công dân và giải quyết khuyến nại, tố cáo quý I năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Kết quả tiếp công dân và giải quyết khuyến nại, tố cáo quý I năm 2022
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: Kết quả tiếp công dân và giải quyết KNTC quý I năm 2022.pdf
Thanh tra sở