Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả tiếp công dân và giải quyết khuyến nại, tố cáo quý II năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Kết quả tiếp công dân và giải quyết khuyến nại, tố cáo quý II năm 2022
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: Kết quả tiếp công dân và giải quyeetsKNTC quý II năm 2022.pdf
Thanh tra sở