Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:
Thanh tra sở