Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lê Mạnh Cương, Lương Xá, Yên Bắc, Duy Tiên

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Lê Mạnh Cương, Lương Xá, Yên Bắc, Duy Tiên
Sở Nội vụ Hà Nam nhận Đơn đề nghị ngày 10/9/2014 của ông Lê Mạnh Cương, địa chỉ: Thôn Lương Xá, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên về nội dung liên quan đến thủ tục tiến hành tu sửa chùa Khánh Lương (Chùa chính - Nhà tam bảo), thôn Lương Xá.

Ngày 19 tháng 9 năm 2014, Sở Nội vụ có văn bản số 491/SNV-TTr trả lời ông như sau:

Xem nội dung văn bản

Thanh Tra