Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Thủ tục hành chính  
Công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Quyết định số 1462/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh,Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

 

Số/Ký hiệu 1462/QĐ-UBND
Ngày 05/12/2014
Người ký Trần Hồng Nga-  Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Công bố một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Còn

Tải toàn bộ văn bản tại đây

 

Văn phòng