Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính Các Quyết định ban hành  
Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam
Ngày 16/7/2018 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:1230.QD.pdf
Văn phòng Sở
Tin liên quan