Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Tổ chức hành chính, Lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập (Áp dụng đối với đơn v...

Thủ tục hành chính Các Quyết định ban hành  
Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Tổ chức hành chính, Lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập (Áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên)thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
Ngày 24/12/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2228/QĐ-UBND về việc Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết nội dung văn bnar tại file đính kèm: QĐ công bố TTHC Nội vụ t12.21.pdf
Văn phòng sở