Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức Chính t...

Thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2023  
Kết quả phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức Chính trị -Xã hội và khối Chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: Kết quả phỏng vấn_0001.pdf
Phòng Công chức, viên chức
Tin liên quan