Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thí sinh dự thi trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Chính trị - xã hội và khối Chính quyền môn Ngoại Ngữ (Tiếng Anh)

Tin tức - Sự kiện  
Danh sách thí sinh dự thi trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Chính trị - xã hội và khối Chính quyền môn Ngoại Ngữ (Tiếng Anh)
Chi tiết xem tại đây!
DS ca thi, phòng thi Tiếng Anh.pdf
Phòng Công chức viên chức
Tin liên quan