Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thí sinh dự thi trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Chính trị - xã hội và khối Chính quyền môn Kiến thức chung

Tin tức - Sự kiện  
Danh sách thí sinh dự thi trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Chính trị - xã hội và khối Chính quyền môn Kiến thức chung
Chi tiết xem tại đây!
DS ca thi, phòng thi Kiến thức chung.pdf
Phòng Công chức viên chức
Tin liên quan