Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thí sinh không được dự thi kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã h...

Tin tức - Sự kiện  
Danh sách thí sinh không được dự thi kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và khối đoàn thể tỉnh Hà Nam năm 2024
Phòng Công chức, viên chức
Tin liên quan