Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thí sinh dự thi nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Chính trị - xã hội và khối Chính quyền

Tin tức - Sự kiện  
Danh sách thí sinh dự thi nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Chính trị - xã hội và khối Chính quyền
Phòng Công chức viên chức
Tin liên quan