Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông Báo Công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ ...

Tin tức - Sự kiện  
Thông Báo Công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội và khối chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024
Chi tiết xem tại đây!
Quyết định trúng tuyển khối Đảng, MTTQ
Danh sách trúng tuyển khối Đảng, MTTQ
Quyết định trúng tuyển khối Chính quyền
Danh sách trúng tuyển khối chính quyền
Mẫu báo cáo nhân thân
Phòng Công chức viên chức