Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ  
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ
Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Bộ tài Chính ban hành Thông tư số 275/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

 Thông tin chi tiết của Thông tư xem file đính kèm

Thông tư số 275/2016/TT-BTC