Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Ngày hết hạn 07/05/2024
Trích yếu nội dung
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.