Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản
Ngày hết hạn 17/01/2023
Trích yếu nội dung Xin ý kiến vào dự thảo văn bản
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.