Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2021-2022
Ngày hết hạn 01/09/2022
Trích yếu nội dung

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử đối với các tập thể và cá nhân đang xem xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước;

Sở Nội vụ đăng tải danh sách tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo đề nghị xét tặng Huân chương Lao động (từ ngày 19/8/2022 - 01/9/2022):

I.     HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT: 01

  1. Trường Mầm non xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên

II.  HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 01

  1. Ông Trần Duy Trung - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân.

    Ý kiến đóng góp của quý vị và bạn đọc xin gửi về Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam số 165 đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoặc qua địa chỉ Email: bantdkt.nv@hanam.gov.vn trước ngày 01/9/2022  để Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.​

Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.