Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến nhân dân 01 cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến nhân dân 01 cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì
Thời hạn tham gia ý kiến từ ngày 08/8/2019 đến ngày 15/8/2019
xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:DS xin ý kiến nhân dân.docx
Ban Thi đua, Khen thưởng
Tin liên quan