Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý kiến vào dự thảo Đề án hoạt động tình nguyện và một số chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Góp ý kiến vào dự thảo Đề án hoạt động tình nguyện và một số chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh Hà Nam thực hiện Công văn số 2823/BNV-CTTN ngày 28/7/2014 của Bộ Nội vụ về việc góp ý kiến vào dự thảo Đề án hoạt động tình nguyện và một số chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Ngày 08/8/2014 Sở Nội vụ có Công văn số 401/SNV-CTTN tham gia góp ý vào Dự thảo Đề án

 

Phòng Công tác thanh niên