Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc nhận Giấy báo dự thi và thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo về việc nhận Giấy báo dự thi và thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2023
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: thông báo nhận giấy báo dự thi.pdf
Phòng Công chức viên chức