Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: TB hoàn thiện hồ sơ.pdf
Phòng Công chức viên chức