Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức khối chính quyền kỳ tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và khối chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024

Tin tức - Sự kiện  
Quết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức khối chính quyền kỳ tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và khối chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024
Phòng Công chức viên chức
Tin liên quan