Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Lý Nhân

Tin tức - Sự kiện  
Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Lý Nhân
Thực hiện Quyết định thanh tra số 316/QĐ-SNV ngày 22/11/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về Thanh tra hoạt động công vụ thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-TTG ngày 25/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và một số quy định của pháp luật có liên quan đối với cán bộ, công chức.

Ngày 06/12/2023, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định Thanh tra tại UBND huyện Lý Nhân.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thái - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra; các đồng chí thành viên trong Đoàn thanh tra. Đại diện UBND huyện Lý Nhân có đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan trực thuộc UBND huyện

Tại hội nghị Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ, thông qua Kế hoạch thanh tra và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; thống nhất chương trình, phương pháp và lịch làm việc của Đoàn.

Thay mặt đơn vị được thanh tra, đồng chí Đinh Công Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp nhận Quyết định và kế hoạch thanh tra, phân công nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị thuộc huyện báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra để phục vụ Đoàn thanh tra theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

Kết thúc hội nghị công bố Quyết định thanh tra. Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ sẽ tiến hành Thanh tra hoạt động công vụ thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-TTG ngày 25/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và một số quy định của pháp luật có liên quan đối với cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân theo đúng Kế hoạch.​


Phòng Thanh tra