Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
06/10/2014
Ngày 06 tháng 10 năm 2014, Sở Nội Hà Nam nhận được đơn thư của bà Phạm Thị Hát, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
19/09/2014
Sở Nội vụ Hà Nam nhận Đơn đề nghị ngày 10/9/2014 của ông Lê Mạnh Cương, địa chỉ: Thôn Lương Xá, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên về nội dung liên quan đến thủ tục tiến hành tu sửa chùa Khánh Lương (Chùa chính - Nhà tam bảo), thôn Lương Xá.
17/09/2014
Ngày 16 tháng 9 năm 2014, Sở Nội vụ Hà Nam nhận được Đơn thư về việc khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ của ông Hoàng Văn Tíu, địa chỉ: Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
05/09/2014
Ngày 03 tháng 9 năm 2014, Sở Nội vụ Hà Nam nhận được đơn khiếu nại của bà Phan Thị Thủy về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho mẹ bà là cụ Trần Thị Tấn - sinh năm 1919 (đã mất năm 2000). Ngày 5 tháng 9 năm 2014, Sở Nội vụ có văn bản số 454/SNV-TTr trả lời bà như sau:
21/08/2014
Ngày 29 tháng 7 năm 2014, Sở Nội vụ Hà Nam nhận được Đơn đề nghị một số nội dung về khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến của ông Phạm Ngọc Khôi và bà Nguyễn Mai Hạnh (Nguyễn Thị Minh Hạnh), là công dân đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 9, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
17/07/2014
Ngày 9 tháng 6 năm 2014, Sở Nội vụ Hà Nam nhận Đơn đề nghị công nhận gia đình có công với nước của bà Dương Thị Mây, thôn Thường Khê, xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Sau khi xem xét nội dung đơn, ngày 11 tháng 6 năm 2014, Sở Nội vụ có văn bản số 286/SNV-TTr về việc trả lời đơn thư của bà Dương Thị Mây như sau:
17/07/2014
Ngày 16 tháng 4 năm 2014, Sở Nội vụ Hà Nam nhận được Công văn số 1187/BNV-CCĐP của Vụ chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ (Gửi kèm theo đơn kiến nghị của ông Bùi Văn Tuyên) về việc kiểm tra hồ sơ giải quyết chế độ chính sách đối với ông Bùi Văn Tuyên là cán bộ cấp xã nghỉ hưu, địa chỉ: Thôn Minh Châu, xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
15/07/2014
Ngày 06 tháng 6 năm 2014, Sở Nội vụ Hà Nam nhận được Đơn đề nghị của bà Lê Thị Hảo, địa chỉ: Thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
15/07/2014
Ngày 06 tháng 6 năm 2014, Sở Nội vụ Hà Nam nhận được Đơn đề nghị của bà Lê Thị Hảo, địa chỉ: Thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
15/07/2014
Ngày 15 tháng 1 năm 2014, Sở Nội vụ nhận được đơn thư cả ông Hoàng Đăng Doanh, xã Liêm Chung, Phủ Lý, Hà Nam. Sau khi xem xét đơn thư, Sở Nội vụ đã có văn bản số 26/SNV-TTr trả đơn và hướng dẫn
15/07/2014
Ngày 21 tháng 02 năm 2014, Sở Nội vụ Hà Nam nhận được Đơn khiếu nại của tập thể nhân dân thôn Đòng, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
15/07/2014
Ngày 19 tháng 6 năm 2014, Sở Nội vụ Hà Nam nhận được Công văn số 2165/BNV-CQĐP của Vụ chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ.