Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Kế hoạch 70 năm ngày thành lập Ngành Nội vụ  
28/07/2015
Ngày 27 tháng 7 năm 2015, sở Nội vụ ban hành kế hoạch số 364/KH-SNV về việc tổ chức lê đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Nội vụ
28/07/2015
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Nội vụ, ngày 16 tháng 7 năm 2015 sở Nội vụ tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 01-KH/CĐ về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu "70 năm truyền thống Ngành Nội vụ"