Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THCS HẠNG III, GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG IV, GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG IV, NĂM 2017  
28/08/2017
Ngày 25/8/2017 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2410/KH-UBND về việc triển khai tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV, năm 2017