Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Cải cách hành chính  
29/11/2023
Ngày 28/11/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 489/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ sáu ngày 14/11/2023.
21/11/2023
Ngày 20/11/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 476/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ngày 16/11/2023.
19/12/2022
Thực hiện Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2030”; Quyết định số 878/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 6203/BNV-CCHC ngày 08/12/2022 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh;
16/11/2022
Thực hiện Kế hoạch số 2555/KH-UBND ngày 22/9/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trên cơ sở Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngày 11/11/2022, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị họp Tổ Thư ký triển khai nhiệm vụ đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022.
11/10/2022
Thực hiện Kế hoạch Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, sáng ngày 04 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Tọa đàm "Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC); nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên (CCĐV), công chức, viên chức (CCVC) gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính". Đây là một trong những cách làm mới, sáng tạo về hình thức tuyên truyền cải cách hành chính của Sở trong năm 2022.
03/10/2022
Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1085/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025
13/09/2022
Ngày 09 tháng 9 năm 2022, Sở Nội vụ phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp năm 2022. Tham dự hội nghị có: Ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị; Ông Nguyễn Trọng Tài - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh; Ông Trần Văn Thành - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ông Nguyễn Như Phiến - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cùng các phòng chuyên môn.
26/08/2022
Nhân chào mừng 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2022). Chiều ngày 24/8, Chi đoàn Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam phối hợp với Đoàn thanh niên phường Hai Bà Trưng tổ chức sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2022) và tuyên truyền nội dung “Đoàn viên thanh niên với công tác cải cách hành chính”
09/08/2022
Sau hơn 5 năm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ đã và đang mang đến nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Dịch vụ đã góp phần phối kết hợp giữa nhân viên bưu điện và nhân viên bộ phận 1 cửa mang đến thuận lợi, tối ưu cho người dân khi cần sử dụng các dịch vụ hành chính. Tuy nhiên, việc mở rộng hình thức phối kết hợp giữa lĩnh vực thủ tục hành chính và bưu điện vẫn cần mở rộng về nội dung và cải thiện về chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu của xã hội.
09/08/2022
Xây dựng và phát triển đội ngũ công chức hành chính nhà nước là một nội dung quan trọng, luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Chăm lo xây dựng đội ngũ công chức hành chính “vừa hồng, vừa chuyên" là mục tiêu, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và mỗi cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
09/08/2022
Việc bà Ðào Hồng Lan trở thành quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên trong lịch sử không phải là nhà chuyên môn đã mở ra những tranh luận sôi nổi về tiêu chuẩn lãnh đạo ngành Y. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại, khi y tế là lĩnh vực liên quan đến tính mạng, sức khỏe con người. Ðể có góc nhìn rõ hơn, Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
12345678910
Previous Page 1-15 Next Page