Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền phổ biến Chuyên mục tiếp cận thông tin  
23/10/2023
Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ, số 2 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Hội Văn thư - Lưu trữ Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học Quyền và trách nhiệm đối với tài liệu lưu trữ.