Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền phổ biến  
09/06/2020
Trước thời điểm Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2020) thì những giáo viên mầm non có trình độ trung cấp vẫn đủ điều kiện về trình độ chuẩn được đào tạo để tham gia kỳ tuyển dụng viên chức (giáo viên) của địa phương tổ chức.
24/10/2019
Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, thời gian qua các cấp, các ngành cả nước đã và đang có những bước đi khá quyết liệt nhằm đạt mục tiêu đến cuối năm 2020 giảm được 10% tổng biên chế. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn nhiều khó khăn.
24/10/2019
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua 3 Nghị quyết: sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa; cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương; thành lập 3 phường thuộc TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
10/09/2019
Nhân tài là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tiến bộ xã hội, dân tộc, cộng đồng, là lực lượng tổ chức, tiên phong, quyết định tốc độ, trình độ, chất lượng phát triển của mỗi quốc gia. Vì vậy, công tác phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài là vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, đặc biệt là trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược giai đoạn hiện nay.
10/09/2019
Theo giải trình mới nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hậu quả đối với cán bộ nghỉ hưu bị kỷ luật vẫn chưa được làm rõ, mà được để lại cho Chính phủ quy định chi tiết.
10/09/2019
Ngày 28.8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo luật Thanh niên (sửa đổi) với sự tham gia của nhiều bộ ngành T.Ư và các đại biểu từng làm công tác thanh niên.
10/09/2019
Bỏ viên chức suốt đời thì lo viên chức không yên tâm làm việc. Không bỏ viên chức suốt đời thì lo viên chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”. Đến nay, việc có duy trì chế độ này không vẫn chưa ngã ngũ.
28/08/2019
Nhân tài là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tiến bộ xã hội, dân tộc, cộng đồng, là lực lượng tổ chức, tiên phong, quyết định tốc độ, trình độ, chất lượng phát triển của mỗi quốc gia. Vì vậy, công tác phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài là vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, đặc biệt là trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược giai đoạn hiện nay.
28/08/2019
Các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới và giảm biên chế theo quy định.
08/08/2019
Ngày 02 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà nam ban hành Quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế khai thác sử dụng tài liệu Lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Nam
17/07/2019
Việc thí điểm hợp nhất bộ máy giúp việc của địa phương gồm ba văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND đã nảy sinh một số bất cập.
10/07/2019
Ngày 21/5/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký xác thực văn bản hợp nhất số 04/NĐHN-BNV về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
10/07/2019
Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
04/07/2019
Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CPquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; trong đó quy định rõ việc tặng quà và nhận quà tặng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn.
1234
Previous Page 1-15 Next Page
01/10/2014
Nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về quan điểm, chỉ tiêu và ý nghĩa của Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đồng thời tạo sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên.
20/02/2019
Ngày 30 tháng 01 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 về việc hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân.
22/05/2020
Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ công khai danh sách đăng ký thi đua năm 2020 của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã: