Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền phổ biến  
21/09/2023
Sáng ngày 20/9, tại Nhà văn hóa Trung tâm thị xã Duy Tiên, UBND thị xã phối hợp các phòng chuyên môn của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho đối tượng là Trưởng thôn, Tổ Trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022-2024.
28/06/2023
Ngày 26/6/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
09/06/2023
Ông Trương Minh Ngọc - Hội viên Hội Nông dân thôn Trung Châu, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
09/06/2023
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 3717/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
29/05/2023
Cô Lê Thị Hồng - Giáo viên trường THCS thị trấn Quế, huyện Kim Bảng
29/05/2023
Gương nông dân học và làm theo lời Bác Anh Trần Văn Năm - Hội viên Hội nông dân ở thôn Trung Thành, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm
29/05/2023
Cựu chiến binh Dương Văn Bùng vượt khó làm giàu từ mô hình VAC
24/03/2023
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH KHỔNG QUANG TOẢN (BÌNH LỤC)
24/03/2023
Gương điển hình Phạm Quang Thắng
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
01/10/2014
Nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về quan điểm, chỉ tiêu và ý nghĩa của Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đồng thời tạo sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên.
27/01/2022
Ngày 16/01, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.