Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc điều chỉnh chỉ tiêu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định về việc điều chỉnh chỉ tiêu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 270.pdf
phòng Công chức viên chức