Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Việc thành lập Thị trấn và sáp nhập thôn, tổ dân phố

Văn bản hướng dẫn  
Việc thành lập Thị trấn và sáp nhập thôn, tổ dân phố
Ngày 21/5/2018 Bộ Nội vụ có văn bản số 2179/BNV-CQĐP về việc thành lập Thị trấn và sáp nhập thôn, tổ dân phố. Theo đó, đối với việc thành lập thị trấn Hòa Hậu, huyện Lý Nhân: phạm vi phân loại đô thị Nhân Hậu không trùng với phạm vi ranh giới đơn vị hành chính dự kiến thành lập là thị trấn Hòa Hậu. Do đó phải tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hòa Hậu, trên cơ sở đó tiền hành lập Đề án công nhận xã Hòa Hậu là đô thị loại V. Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về phân loại đô thị thì UBND tỉnh Hà Nam mới tiến hành xây dựng Đề án thành lập thị trấn Hòa Hậu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Đối với việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định: Theo quy định việc tổ chức thực hiện việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố cần đảm bảo trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình các thôn, tổ dân phố liên quan nhất trí. Song, trường hợp nếu số người tán thành chưa đạt trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại hiện hộ gia đình thì tổ chức lại cuộc họp. Nhưng, tổ chức lại cuộc họp mà vẫn chưa đảm bảo trên 50% số cử tri đại diện hộ gia đình các thôn, tổ dân phố liên quan nhất trí với Đề án thì chưa thể thực hiện các bước tiếp theo.​
phòng XDCQ