Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Ủy ban nhân dân tỉnh phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023
Ủy ban nhân dân tỉnh phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023

Sáng 08/3, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Về phía Sở Nội vụ, có đồng chí Trương Công Khải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng đan xen không ít khó khăn, thách thức đã tác động trực tiếp, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh. Trong bối cảnh đó, Hà Nam luôn tìm được hướng đi riêng, đầy hiệu quả. Trong đó, xác định phong trào thi đua và công tác khen thưởng phải phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị và trở thành động lực của các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", các cấp, các ngành đã bám sát nhiệm vụ được giao, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, triển khai đồng bộ các giải pháp; tạo được nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua đã phát triển cả chiều rộng và bề sâu, đều khắp trên các lĩnh vực.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thi đua, tạo ra những chuyển biến tích cực trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiều kết quả ấn tượng: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 10,82%, đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 12 toàn quốc; các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng được củng cố vững chắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Từ trong các phong trào thi đua nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam năm 2023 với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả".

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy; kiểm soát tốt dịch bệnh; thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; đẩy mạnh phát triển công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; nhất là nợ đọng xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; tập trung rà soát và có các giải pháp cụ thể để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hoàn thành kế hoạch xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; tổ chức tốt các kỳ thi năm 2023; tập trung đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân khu vực thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh; tập trung giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh và phát triển sản xuất - kinh doanh đóng góp công sức góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh Hà Nam. Sở Nội vụ vinh dự là một trong 4 đơn vị đạt Cờ thi đua Chính phủ năm 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

tđ1.jpg

tđ3.jpg

tđ4.jpg

tđ6.jpg

​​ phòng Thi đua khen thưởng