Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh thảo luận nội dung dự thảo “Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh” dự kiến trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
UBND tỉnh thảo luận nội dung dự thảo “Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh” dự kiến trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh năm 2021
Sáng ngày 25/8/2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thảo luận các nội dung dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 4) năm 2021 và các nội dung khác. Đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Công Khải - Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày dự thảo Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã gồm 16 chức danh, trong đó cấp xã loại I bố trí tối đa 14 người, cấp xã loại II bố trí tối đa 12 người, cấp xã loại III bố trí tối đa 10 người. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm 3 chức danh: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở thôn, tổ dân phố: Mỗi thôn, tổ dân phố loại 1, loại 2 được bố trí 01 phó thôn, tổ phó tổ dân phố.

Về mức phụ cấp, các chức danh ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp trên cơ sở kinh phí khoán của Trung ương theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ (trong đó: cấp xã loại 1: 16,0; cấp xã loại 2: 13,7; cấp xã loại 3: 11,4 mức lương cơ sở/tháng; thôn loại 1, loại 2: 5,0 mức lương cơ sở/tháng; thôn loại 3 và tổ dân phố: 3,0 mức lương cơ sở/tháng).

Các đại biểu dự hội nghị thảo luận cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết và đề nghị đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chỉ bố trí 03 chức danh: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận, theo đúng quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP. Các chức khác được quy định ở các văn bản pháp luật chuyên ngành thì sẽ được quy định tại Nghị quyết riêng do các ngành tham mưu UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết; Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, địa phương rà soát lại các chức danh khác theo các văn bản pháp luật chuyên ngành để báo cáo UBND tỉnh./.​


Phòng Xây dựng chính quyền