Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động và ký kết giao ước thi đ...

Tin tức - Sự kiện  
UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022
Sáng ngày 16/3/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh báo cáo kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, với khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết của hệ thống chính trị, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh Hà Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua đã phát triển cả chiều rộng và bề sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Từ trong các phong trào thi đua nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Để làm rõ hơn nội dung báo cáo, Lãnh đạo các đơn vị: Công an tỉnh; UBND thành phố Phủ Lý; Liên đoàn Lao động tỉnh trình bày tham luận tại hội nghị.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các PTTĐ được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh khen thưởng.

3.jpg


Phòng Thi đua, Khen thưởng