Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Hà Nam ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Chuyển đổi số  
UBND tỉnh Hà Nam ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Ngày 16 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2483/KH-UBND tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 (ngày 10/10) trên địa bàn tỉnh.
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:KH hưởng ứng ngày chuyển đổi số.pdf
Văp phòng sở