Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thị xã Duy Tiên phối hợp phòng chuyên môn Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho Trưởng thôn, Tổ Trưởng tổ...

Tuyên truyền phổ biến  
UBND thị xã Duy Tiên phối hợp phòng chuyên môn Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho Trưởng thôn, Tổ Trưởng tổ dân phố trên địa bàn thị xã
Sáng ngày 20/9, tại Nhà văn hóa Trung tâm thị xã Duy Tiên, UBND thị xã phối hợp các phòng chuyên môn của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho đối tượng là Trưởng thôn, Tổ Trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022-2024.

Về dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp; Sở Nội vụ tham dự có ông Đinh Văn Tùng - Trưởng phòng Tôn giáo, Tín ngưỡng; lãnh đạo một số phòng chuyên môn liên quan của thị xã; lãnh đạo UBND các xã, phường và trên 100 học viên là Trưởng thôn, Tổ Trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2024 trên địa bàn thị xã.

Trong 02 ngày 20/9 và ngày 21/9/2023, các học viên được các giảng viên, báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề gồm: 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, xóm, Tổ trưởng tổ dân phố; Một số quy định của Nhà nước về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, về thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác hòa giải ở cơ sở, về việc thực hiện Hương ước, quy ước của thôn, xóm, tổ dân phố; 2. Công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; xây dựng xã, phường, thôn, tổ dân phố vững mạnh; 3. Một số chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, công tác thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng; trách nhiệm của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong việc giúp chính quyền địa phương quản lý đất đai, thu hồi đất đai, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; 4. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, trọng tâm những tháng còn lại cuối năm 2023; Và đặc biệt các học viên được tiếp cận chuyên đề Chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; phổ biến một số văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn thủ tục hành chính giải quyết một số công việc về tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp cơ sở. Đây là chuyên đề không mới nhưng được lãnh đạo phòng TGTN tiếp cận sáng tạo và truyền tải nội dung hết sức thiết thực tinh tế, tạo được không khí hứng khởi cởi mở vui vẻ cho các học viên tham gia lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn các học viên là Trưởng thôn, Tổ Trưởng nhiệm kỳ 2022 - 2024 được trang bị các kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết, từ đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt điều hành xử lý các công việc phát sinh tại cơ sở; nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương ./.

(Một số hình ảnh đính kèm về lớp tập huấn)

dt1.jpg

     Ông Ngô Văn Liên – Phó Bí thư Thị  ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu khai mạc lớp tập huấn

dt2.jpg

                 Ông  Đinh Văn Tùng –  Trưởng phòng TGNG  truyền tải nội dung tập huấn
dt3.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ

dt4.jpg

           Các học viên đại diện Trưởng thôn, Tổ Trưởng tổ dân phố trên địa bàn thị xã 

Phòng Tôn giáo, Tín ngưỡng