Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Tin tức - Sự kiện  
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm
Sáng ngày 15/9/2023, Trung tâm Lưu trữ lịch sử (LTLS) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Về dự hội nghị có đồng chí Trương Tuấn Lực, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Lê Đức Hiền, Giám đốc Trung tâm; đồng chí Phạm Văn Quý, Phó Giám đốc trung tâm cùng toàn thể viên chức, người lao động trong trung tâm.

Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn như bộ máy tổ chức chưa được kiện toàn, kinh phí hoạt động còn hạn chế, tuy nhiên với sự quan tâm của lãnh đạo Sở nội vụ, sự chủ động tham mưu của lãnh đạo trung tâm cùng với sự đoàn kết, cố gắng của viên chức, người lao độg, Trung tâm LTLS đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. \

lt1.jpg
Đồng chí Phạm Văn Quý – Phó Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo tại hội nghị

Trung tâm đã tham mưu lãnh đạo sở ban hành các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm; tham mưu ban hành quyết định chuyển xếp lương theo chức danh nghề nghiệp..; tham mưu ban hành quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực lưu trữ; chỉnh lý 13 mét tài liệu phông Sở nội vụ năm  2019, 2020; xây dựng đề án số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2025; phối hợp với Trung tâm LTLS tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ bồi nền và thực hiện bồi nền gần 4000 trang tài liệu cũ, xuống cấp; tiếp tục số hóa tài liệu các phông tài liệu đã chỉnh lý và bảo quản tại kho lưu trữ; phục vụ hơn 80 lượt độc giả tới tra cứu tài liệu…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình hoạt động, trung tâm LTLS vẫn còn gặp phải một số khó khăn vướng mắc như: Bộ máy tổ chức của trung tâm chưa được kiện toàn; một số đề án, dự án chưa được triển khai vì khó khăn về kinh phí, công tác tra cứu tài liệu phục vụ độc giả còn chậm vì chưa có phần mềm chuyên dụng; biên chế viên chức của trung tâm còn ít nên việc triển khai nhiệm vụ còn khó khăn

Hội nghị cũng đã được nghe các đồng chí cán bộ, viên chức, người lao động đóng góp ý kiến về những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục nhằm bổ sung những giải pháp thiết thực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.
lt2.jpg
 Đồng chí Trương Tuấn Lực – Phó Giám đốc sở phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Tuấn Lực đánh giá cao những kết quả mà trung tâm đã đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để trung tâm khắc phục trong 03 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, đồng chí Trương Tuấn Lực cũng đã giải đáp một số thắc mắc của viên chức, người lao động trong trung tâm. Thời gian tới, đồng chí cũng yêu cầu toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của trung tâm cố gắng tập trung, bám sát chương trình công tác, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023./.​​


Trung tâm lưu trữ lịch sử
Tin liên quan